Rakker

Na lange bedenktijd heeft deze zwever in maart 2019 ons zijn vertrouwen gegeven.
Besloot hij in te trekken en bij ons te gaan wonen
De dierenarts schat zijn leeftijd rond de 5 jaar.